jak pracujemy?

Badamy mikro oraz makrootoczenie marki aby lepiej rozumieć przestrzeń, w której będziemy angażować społeczność internetową
Etap 1 Analiza otoczenia
Rozmawiamy o potrzebach Klienta. Nakreślamy cele do zrealizowania w najbliższej oraz dalszej przyszłości
Etap 2 Określenie celów
Poznajemy markę aby stworzyć jej profil, do którego dopasujemy etapy strategii Social Media
Krok 3 Opracowanie strategii
Prowadzimy markę w przestrzeni mediów społecznościowych wg ustalonego wcześniej planu. Wykorzystując kreatywność i narzędzia dążymy do realizacji ustalonych celów
Krok 4 Prowadzenie kampanii
Monitorujemy obecność marki w Social Media. Analizujemy skuteczność prowadzonych przez nas działań poprawiając jednocześnie możliwe detale
Krok 5 Optymalizacja efektów